Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

• Anunţ - Persoanele care doresc apostilarea certificatelor de naştere, căsătorie, deces, celibat, stare civilă sau cazier judiciar se pot adresa şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov

• Anunţ - FIRMELE DE TRADUCERI / CONSULTANŢĂ POT SOLICITA APOSTILA ŞI LA INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL ILFOV

Informaţii generale privind activitatea de aplicare a apostilei

Criteriile care sunt luate în considerare la primirea actelor sunt următoarele:
- titularul actului să aibă domiciliul în municipiul Bucureşti;
- sediul instituţiei / unităţii care a emis actul să se afle pe raza de competenţă a municipiului Bucureşti.


Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, începând cu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 05 octombrie 1961.

Potrivit art. 2 din Convenţie: fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele cărora li se aplică această convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul său. Supralegalizarea, în sensul prezentei convenţii, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.

Începând cu data de 1 noiembrie 2004, în cadrul Prefecturii Municipiului Bucureşti a demarat activitatea de aplicare a apostilei – supralegalizare a actelor oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga.

Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe baza de procură notarială sau procură întocmită la o Ambasadă ori misiune diplomatică românească sau împuternicire avocaţială). În cazul în care procura este întocmită la un notar dintr-o ţară semnatară a Convenţiei de la Haga, în mod obligatoriu, procura va fi apostilată în ţara emitentă.

Pentru firme, societăţi comerciale, persoana care se prezintă în vederea legalizării documentelor trebuie să prezinte delegaţie din partea firmei, alături de contractul de prestări servicii încheiat între firmă şi titularul actului.

După verificarea documentelor depuse, se va proceda la aplicarea apostilei şi completarea acesteia. Activitatea de aplicare a apostilei se efectuează de către Subprefect.

Nu mai există sintagma "cetăţeni străini sau apatrizi"!

Apostila se aplică pe actul original!
• A N U N Ţ privind eliberarea extraselor multilingve în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă (descarcă)

• Anunț privind regimul actelor oficiale române pentru care se solicită apostilarea pentru Belgia (descarcă)

• Anunţ model Declaraţie (descarcă)

• Anunt privind criterii ce trebuie îndeplinite (descarcă)

• Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 (descarcă)

• Noutăţi referitoare la activitatea de Apostilă. Modificări începând cu 26.11.2010 (descarcă)

 
 actualizat: 28-11-2017 (pmb_)
  Link-uri utile
http://data.gov.ro/

data.gov.ro este punctul central de acces pentru seturile de date deschise livrate de autoritățile și instituțiile administrației publice, ajutând publicul să găsească, să descarce și să folosească informațiile generate și deținute de structurile administrative.


http://maisimplu.gov.ro/

Guvernul României a demarat un proiect de debirocratizare a administrației publice în relația cu cetățeanul. Un task force pentru simplificare administrativă va fi convocat de Cancelaria Prim-Ministrului în mod regulat, aducând laolaltă instituțiile din administrația centrală.

http://ec.europa.eu

Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?
Apelați la SOLVIT.

• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României


• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6

• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise 

 


Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social
REGISTRUL UNIC AL TRANSPARENŢEI INTERESELOR


www.dialogsocial.gov.ro
 


O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate